(voormalige) Chemische wasserijen 2017-06-27T13:34:02+00:00

(voormalige) Chemische wasserijen

In de vorige eeuw is door chemische wasserijen grootschalig gebruik gemaakt van gechloreerde oplosmiddelen zoals perchlooretheen en trichlooretheen. Deze locaties liggen vaak aan het water of juist in binnenstedelijk gebied. De ontstane verontreiniging is mobiel en zeer goed biologisch afbreekbaar. We komen veel situaties tegen met een sterk verontreinigde bronzone en een aanzienlijke pluim met afbraakproducten zoals dichloorethenen en vinylchloride. De gebruikte oplosmiddelen zijn zwaarder zijn dan water en kunnen makkelijk naar grotere diepte zakken en een zaklaag vormen op een slecht doorlatende bodemlaag.

Onze opdrachtgevers zijn vaak probleembezitters, ontwikkelaars, stichtingen en adviesbureaus of de overheid. Wij ontwerpen onze saneringen op basis van de wensen van de opdrachtgever. De basis van onze aanpak is veelal gestimuleerde biologische afbraak. Deze werkwijze is duurzaam en de hinder voor de omgeving kan sterk worden beperkt omdat de afbraak in de bodem zelf plaats vindt. Indien zaklaag aanwezig is wordt met het in-situ systeem de zaklaag effectief verwijderd en soms maakt een ontgraving deel uit van onze aanpak. Door het inbrengen van onze electrondonor wordt de anaerobe afbraak van de verontreiniging in de bodem gerealiseerd. Wij passen verschillende technieken toe zoals directe injectie en circulatie eventueel aangevuld met enting en verwarmen van de bodem. Door het inbrengen van de electrondonor worden in de bodem de afbraakcondities geoptimaliseerd. Wij monitoren het proces zelf om indien nodig onze in-situ sanering tijdig te kunnen bijsturen.

Met in situ saneringsmaatregelen kunnen wij effectief verontreinigingen van voormalige wasserijen verwijderen onder bijvoorbeeld tuinen en woningen. Met flexibiliteit kunnen we diensten leveren die aansluiten bij de verwachting van onze klanten.

Project:

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves