Toepassing bioscreens 2017-06-27T13:20:05+00:00

Toepassing bioscreens

Voor de aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen of pluimen in goed doorlatende bodems kan worden gekozen voor een extensieve aanpak door middel van het toepassen van een bioscherm. De uitvoering bestaat uit een verticaal scherm loodrecht op de grondwaterstromingsrichting. In het scherm worden voedingsmiddelen gedoseerd. Bij het passeren van het scherm worden de verontreinigingen biologische afgebroken tot onschadelijke eindproducten. Verspreiding van verontreinigingen wordt  hiermee tegengegaan.

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves