Tankstations 2017-06-27T13:30:10+00:00

Tankstations

Door op- en overslag van brandstoffen zoals benzine en dieselolie kunnen als gevolg van bijvoorbeeld incidenten bodemverontreinigingen ontstaan of ontstaan zijn. Wij hebben veel ervaring met het op duurzame wijze saneren van verontreinigingen met olie, benzine, dieselolie en vergelijkbare oliehoudende producten. Wij saneren stoffen zoals minerale oliën, vluchtige aromaten (BTEXN), ETBE en MTBE.

Door het toepassen van ondermeer gestimuleerde biologische afbraak kunnen wij de hinder als gevolg van de sanering zeer beperken. In sommige situaties worden saneringssystemen, inclusief de bodemsaneringsinstallatie, in overleg met de opdrachtgever volledig ondergronds afgewerkt om de hinder voor de omgeving zo veel als mogelijk te beperken.

Voor complexe vraagstukken of moeilijk bereikbare verontreinigingen passen wij vaak meerdere duurzame saneringstechnieken toe. Een kleine bronontgraving of saneringsmaatregel gericht op het verwijderen van een drijflaag maakt soms deel uit van onze aanpak. Met in situ saneringsmaatregelen kunnen wij verontreinigingen verwijderen onder bijvoorbeeld woonhuizen en tankstations.

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves