Stortplaatsen 2017-06-27T13:33:07+00:00

Stortplaatsen

Doordat mobiele componenten uit de stortplaats in het grondwater terecht komen, kan een grondwaterverontreiniging ontstaan. Door monitoring rondom de stortplaats wordt dit risico bewaakt. Mocht er desondanks door uitloging een grondwaterverontreiniging ontstaan, dan zullen mogelijk saneringsmaatregelen nodig zijn. De saneringsaanpak hangt uiteraard af van de stoffen die in het grondwater worden aangetroffen. Veel voorkomende stoffen zijn gechloreerde koolwaterstoffen zoals gechloreerde ethenen en ethanen, gechloreerde benzenen en aromatische koolwaterstoffen.

De reguliere saneringsaanpak bestaat uit een pump& treat maatregel. De door ons ontworpen bioschermen zijn zeker ook aan te bevelen voor het duurzaam tegengaan van ongewenste verspreiding van verontreinigingen naar de omgeving. In een bioscherm worden de verontreinigingen afgebroken tot onschadelijke stoffen. Wij passen zowel aerobe als anaerobe schermen toe om de uitstroom van verontreiniging weg te nemen.

Een combinatie van schermen behoort eveneens tot de mogelijkheden evenals een voortraject in de vorm van een haalbaarheidsstudie en een pilot. Voor een project bij een stortplaats in Italië passen we een tweetal bioschermen toe om het verspreidingsrisico naar de omgeving weg te nemen. In het eerste scherm vindt anaerobe afbraak plaats waarna de nog resterende verontreinigingen in het tweede scherm aeroob worden afgebroken. 

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves