Projectbegeleiding 2017-06-27T13:08:49+00:00

Projectbegeleiding

Wij verzorgen naast de engineering ook de coördinatie en projectrealisatie.

Het volledige saneringstraject kan door onze experts worden begeleid en uitgevoerd. Het Biosoil Europe team staat klaar voor de begeleiding van het project van het begin tot het eind:

  • Aanvraag vergunningen, toestemmingen, saneringsplannen en BUS-meldingen;
  • Milieukundige begeleiding en processturing BRL 6001 / BRL 6002;
  • Projectmanagement;
  • Safety management.

Veiligheid is verweven in onze aanpak en onze bedrijfsvoering en voldoet aan de geldende regelgeving. Speciale aandacht gaat binnen onze projecten uit naar werken in ATEX zones, werken met verontreinigende stoffen en het treffen van adequate verkeersmaatregelen. Daarnaast worden project specifiek de veiligheidsaspecten afgestemd op de geldende regels van onze opdrachtgever.

Voordelen:
  • Ervaren team specialisten

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves