Petrochemical Industries 2017-06-27T13:28:03+00:00

Petrochemical Industries

Door oliewinning, opslag en distributie van olieproducten kunnen als gevolg van bijvoorbeeld incidenten bodemverontreinigingen ontstaan of ontstaan zijn. Onze service bestaat uit het saneren van bodemverontreiniging bij olie winputten, olieterminals, vliegvelden en transportleidingen. Wij hebben veel ervaring met het saneren van verontreinigingen met olie, benzine, diesel, nafta, kerosine, ruwe olie, en vergelijkbare oliehoudende producten. Wij saneren ondermeer chemische verbindingen zoals minerale oliën, vluchtige aromaten, ETBE en MTBE.

Binnen de petrochemische industrie gelden strikte veiligheidsregels voor het uitvoeren van werkzaamheden. Uiteraard zijn onze diensten hierop afgestemd en kunnen wij ook binnen ATEX zones saneringswerkzaamheden uitvoeren. Door het toepassen van ondermeer gestimuleerde biologische afbraak hindert een sanering de reguliere bedrijfsvoering van onze opdrachtgever slechts minimaal. Met in situ saneringsmaatregelen kunnen wij bijvoorbeeld verontreinigingen op duurzame wijze saneren bij opslagtanks, vloeistofdichte vloeren en in leidingentracés.

Voor complexe vraagstukken of moeilijk bereikbare verontreinigingen passen wij vaak meerdere duurzame saneringstechnieken toe. Een kleine bronontgraving maakt soms deel uit van onze aanpak. Met flexibiliteit kunnen we diensten leveren die aansluiten bij de verwachting van onze klanten.

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves