Overige industrie 2017-06-27T13:37:07+00:00

Overige industrie

In de metaalbewerkende industrie werd voor het ontvetten gemaakt van chloorhoudende oplosmiddelen. De oplosmiddelen kunnen destijds in de bodem terecht zijn gekomen waarbij mogelijk ook zaklagen kunnen zijn gevormd.

Wij ontwerpen onze saneringen op basis van de wensen van de opdrachtgever. De basis van onze aanpak is veelal gestimuleerde biologische afbraak. Deze werkwijze is duurzaam en de hinder voor de omgeving kan sterk worden beperkt omdat de afbraak in de bodem zelf plaats vindt. Indien zaklaag aanwezig is wordt met het in-situ systeem de zaklaag effectief verwijderd. Soms wordt aanvullend een ontgraving uitgevoerd. Door het inbrengen van onze krachtige electrondonor wordt de anaerobe afbraak van de verontreiniging in de bodem gerealiseerd. Wij passen hierbij verschillende technieken toe zoals directe injectie en circulatie eventueel aangevuld met enting van de bodem. Door het inbrengen van de electrondonor worden in de bodem de afbraakcondities geoptimaliseerd. Dit proces monitoren wij om indien nodig onze in-situ sanering tijdig te kunnen bijsturen.

Indien bronaanpak niet mogelijk of wenselijk is, kunnen wij bijvoorbeeld met een bioscherm de verspreidingsrisico’s beheersbaar maken.

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves