Markets 2018-06-20T13:01:13+00:00

Markets

Biosoil Europe voert in binnen en buitenland projecten uit voor onder andere de petrochemische industrie (raffinaderijen, olieterminals, transport en tankstations) en de chemische en metaalbewerkende industrie. Specifieke werkvelden zijn onder meer stortplaatsen, chemische wasserijen en gebiedsontwikkeling.

Onze diensten worden afgenomen door zowel multinationals als het midden en klein bedrijf. Ook werken wij veel voor de overheid en adviesbureaus. De projecten worden vaak uitgevoerd naast de normale bedrijfsvoering van de betreffende bedrijven. Vanwege de lokale situatie maken in overleg met onze opdrachtgevers verregaande veiligheidsmaatregelen deel uit van onze werkwijze. Projecten in binnenstedelijk gebied richten zich sterk op beperken van hinder voor omwonenden.

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves