LNAPL / DNAPL recovery 2017-06-27T13:41:48+00:00

LNAPL / DNAPL recovery

Door de jarenlange praktijkervaringen zijn meerdere technieken ontwikkeld voor het verwijderen van puur product in de vorm van drijflagen en zaklagen.

Drijflagen (NAPL, non-aqueous phase liquid) bestaan  vooral uit olie-achtige produkten zoals benzine, diesel of nafta.

Producten zoals chloorhoudende oplosmiddelen zoals tetrachlooretheen (per) en  trichlooretheen, ftalaten en creosootolie/carbolineum vormen vanwege het hoge soortelijk gewicht een zaklaag (DNAPL, dense non-aqueous phase liquid).

De aanpak bestaat uit het oppompen van het puur product uit verticale filters of drains . Voor effectieve zaklaagverwijdering wordt gebruik gemaakt van een in eigen beheer ontwikkelde zaklaagpomp. Wij hebben ook veel ervaring met het afromen van de olie in verticale filters met specifieke drijflaagverwijderingspompen.

Biosoil Europe past  effectieve scheidingsmethoden toe om de opgepompte DNAPL/NAPL te scheiden van het grondwater. Waar mogelijk wordt het puur product aangeboden op de markt of aan de klant voor hergebruik.

Voordelen:
  • Duurzaam

  • Veilig

  • Hoog rendement haalbaar

  • Inzetbaar voor bronaanpak

  • Terugwinning van product

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves