In-situ bioremediation 2017-06-27T13:40:23+00:00

In-situ bioremediation

Biologische afbraak is een natuurlijk en duurzaam proces. Het proces verloopt van nature meestal erg traag. Als specialist kent Biosoil Europe de mogelijkheden om dit proces te optimaliseren en te versnellen.

Er zijn 2 mogelijkheden voor de afbraakroute:

Wij hebben voor het doorvoeren van deze in-situ processen diverse methoden ontwikkeld.

We gebruiken voor in-situ saneringen op basis van aerobe afbraak binnen de te behandelen zone vaak horizontale en verticale saneringsfilters die verbonden zijn met een bodemsaneringsinstallatie. De systemen worden bij voorkeur ondergronds afgewerkt. Een grondwaterzuiveringsinstallatie wordt veelal opgenomen in het ontwerp, bijvoorbeeld voor het verwijderen van puur product en het reinigen van grondwater. De bodemsaneringsinstallatie is het hart van ons saneringssysteem van waaruit het saneringsproces wordt aangestuurd en ingeregeld. De engineering en de bouw van de installatie wordt door Biosoil Europe in eigen beheer uitgevoerd.

Bij anaerobe in-situ projecten wordt de electrondonor, de benodigde hulpstof, in de bodem verspreid met in-situ saneringssystemen of met directe injecties. Met de in-situ saneringssystemen kan de electrondonor veelal effectief en snel door de te saneren bodem worden verspreid. Ook kan de electrondonor worden ingebracht met directe injecties of via zogenaamde injectiefilters . De injecties dienen meestal te worden herhaald. Voorafgaand aan de een anaerobe in-situ sanering op basis van injecties, wordt vaak een pilot uitgevoerd, zodat een optimaal saneringsontwerp kan worden uitgewerkt.

Voordelen:
  • Duurzaam

  • Weinig hinder voor omgeving en eigen bedrijfsvoering

  • Hoog rendement haalbaar

  • Inzetbaar als bronaanpak

  • Inzetbaar voor pluimaanpak (bioscherm)

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves