Gebiedsontwikkeling (revitalisatie) 2017-06-27T13:35:29+00:00

Gebiedsontwikkeling (revitalisatie)

Voordat daadwerkelijk over gegaan kan worden tot ontwikkeling of herinrichting van een verontreinigd gebied tot bedrijfsterrein of woonwijk is het uitvoeren van een bodemsanering vaak noodzakelijk. Biosoil Europe voort saneringen uit voor bijvoorbeeld aannemers, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en architecten.

De verontreinigingen in de ondergrond betreffen vaak een mix van uiteenlopende stoffen: chloorhoudende oplosmiddelen, minerale olie, teerproducten en vluchtige aromaten (BTEXN). In de bovengrond worden vaak immobiele verontreinigingen aangetroffen met bijvoorbeeld zware metalen, PAK’s en asbest.

Bij bodemsaneringen als onderdeel van gebiedsontwikkeling combineren wij ondermeer conventionele ontgravingen, landfarming en in-situ saneringsmaatregelen. Ook worden mobiele verontreinigingen geïsoleerd om verdere risico’s weg te nemen. Bij grootschalige projecten ontwikkelen wij graag innovaties specifiek gericht op de verontreinigingssituatie en voorgenomen herontwikkeling.

Een sanering van een oud bedrijfsterrein is zonder meer maatwerk. Wij kunnen onze klanten hierbij adviseren en ondersteunen met onze diensten, waarbij de sanering in de herontwikkeling kan worden geïntegreerd. .

Projecten:

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves