Duurzame bodemsaneringen 2017-06-27T13:13:01+00:00

Duurzame bodemsaneringen

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van bodemsaneringen. Biosoil Europe doet dit onder meer door de inzet van bioremediation technology, waarbij de verontreinigingen in situ door biologische afbraak worden omgezet in onschadelijke producten. De bodem wordt ingericht als bioreactor, waarin de afbraak vervolgens plaats vindt. Aanvullend integreren wij waar nodig extra saneringsmethoden en -technieken om zo een optimaal projectresultaat te kunnen behalen. Aan de hand van periodieke procesmonitoring wordt de voortgang van de sanering in de tijd gevolgd en waar nodig in overleg met de klanten bijgestuurd.

Duurzaam saneren van verontreinigingen in de bodem? Dat is technologie, vakkennis, techniek en ambitie gebundeld in het team Biosoil Europe.

Voordelen:
  • Duurzame aanpak

  • Minimale hinder voor opdrachtgever

  • Minimale overlast omgeving

  • Kosteneffectief

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves