Conventionele saneringen 2017-06-27T13:10:44+00:00

Conventionele saneringen

Het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond naar een erkend verwerker is de meest toegepaste saneringstechniek, vooral indien de sanering wordt uitgevoerd als eerste fase in een bouwproject.

Door gebruik te maken van materieel en transportmiddelen van Reyrink worden (grootschalige) grondsaneringswerkzaamheden uitgevoerd. Slim omgaan met vrijkomende grondstoffen, door bijvoorbeeld toepassing van immobilisatie, levert onze klanten prijstechnisch interessante en tevens duurzame oplossingen op. Wij zijn veelvuldig betrokken bij grondsaneringen als onderdeel van het bouwrijp maken van bouwterreinen. Bijvoorbeeld in opdracht van aannemers, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en architecten.

Wij installeren en beheren ook grondwateronttrekkingssystemen, zogenaamde Pump & treat oplossingen voor onze klanten. Hiermee wordt zeer effectief, vaak met een bioreactor of actief koolfilter, de grondwaterverontreiniging gesaneerd of de verontreinigingssituatie beheerst.

Voor de bodemsaneringsmarkt in Nederland/Belgie bieden wij:

 • BUS meldingen en saneringsplannen (Nederland)
 • V&G plannen en werkplannen (BRL 7001/BRL 6001)
 • Immobilisatie
 • Grondreiniging op locatie onder BRL 7500 (zeven)
 • Asbest grondsaneringen
 • Grondstromenbeheer
 • Conventionele grondwatersaneringen
Voordelen:
 • Kennis van wet- en regelgeving

 • Inzet eigen materieel

 • Werk met werk maken

 • Goede afzetmogelijkheden vrijkomende partijen

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves