Chemical Industries 2017-06-27T13:31:18+00:00

Chemical Industries

De verontreinigingen betreffen veelal een mix van uiteenlopende stoffen in zowel grond als grondwater. Te denken valt aan chloorhoudende oplosmiddelen, styreen, fenolen, oliehoudende componenten, vluchtige aromatische koolwaterstoffen, ftalaten, PAK-verbindingen, zware metalen en pesticiden.

Bronaanpak is veelal maatwerk waarbij wij diverse technieken inzetten. Een mix van verontreinigingen vraagt veelal om een specifieke en gefaseerde aanpak. Soms wordt in overleg met bijvoorbeeld een begeleidend adviesbureau gekozen om met gericht bodemonderzoek de verontreinigingssituatie eerst beter in beeld te brengen.

Voor minder gangbare verontreinigingen of bijvoorbeeld een mix aan chemische stoffen kunnen wij haalbaarheidsstudies uitwerken en pilot saneringen ontwerpen en uitvoeren. Deze ontwerpfase wordt vaak in nauwe samenwerking met een adviesbureau uitgevoerd. Ter ondersteuning van onze aanpak voeren wij afbraaktesten uit in eigen beheer. Deze diensten geven onze opdrachtgevers houvast om te komen tot een haalbare saneringsproject.

Om te voorkomen dat vanuit de bedrijfsterreinen verontreinigingen zich verder verspreiden naar aangrenzende percelen kunnen bijvoorbeeld bioschermen worden toegepast. Met relatief weinig overlast voor de bedrijfsvoering kan de belasting voor de omliggende percelen zoals een woonwijk snel, aantoonbaar en duurzaam worden teruggebracht.

Projecten:

The total solution company
for soil remediation

The Biosoil bioscreen is highly suitable for plume containment at:

(Petrochemical) industrial site | Petrol station | Waste management facilities and landfills | Urban areas | Natural reserves